#2 в продължение на #1

фън шуй

Фън Шуй?… ето какво е това:

Фън Шуй е древно китайско учение за енергиите и света със силно изразен практичен аспект, позволяващ чрез промяна на подредбата, цветовете и местоположението на хората и предметите да се привлича добър късмет посредством хармоннизацията на земната, духовната и материална енергия.

Фън Шуй буквално означвава вятър и вода.

Макар да се признава китайския му произход, принципите на фън шуй са познати и тачени в много култури, включително и в нашата родна. Седенето срещу ъгъл на маса, замитането и ред други забрани имат своето обяснение от фън шуй гледна точка.

Ако сте се изкушавали да опитате, ще ви зарадвам, че това е достъпна за всеки практика. Някои хора имат естествена чувствителност за добрата и лошата енергия, но останалите могат да се научат да я разпознават и коригират при нужда сравнително лесно.

Това, което можете да направите веднага, дори да не знаете нищо за фън шуй, е да се огледате около себе си и набележите нещата, които искате да запазите и тези, който не сте ползвали отдавна или не са по местата си.

Запазете и преберете по местата им вещите, които изполвате и се освободете от тези, които залежават от няколко месеца /обикновено прибрани за всеки случай/.

Със съхранението им вие се отказвате от нови възможности и се съмнявате в успеха си, влачейки обременяващата ви „застраховка“ на миналото. Можете да ги изхвърлите, подарите или използвате по нов начин.

Това занимание – оглед за застояли и ненужни, както и неподредени предмети и вещи е хубаво да се прави често и методично и по възможност да се последва непосредствено от освобождаването от тях.


:: Tази публикация е прехвърлена тук от новия сайт, където можете да научавате всичко най-ново ::

Advertisements