#5 в продължение на #4

Вече писах доста за енергията и както обясних в предните седмици, енергията пропива всичко около нас и има две лица – ин и ян.

За добрия фън шуй, освен тези нейни характеристики е важно и как тече енергията.

Как тече енергията?

Представете си как преминава въздушно или водно течение през дадено помещение. Така протича и енергията.

Процежда се през теснините, профучава през тесни и дълги места, разлива се на широки открити области, блокира се от поставени на пъта и препятсвия и лъкатуши между отделни, но неблокиращи я обекти.

Можете лесно да установите как тече енергията в определен участък на дадено помещение, как протича през цял имот или в негов ъгъл. Необходимо е да се разходите и наблюдавате. С времето ще започнете и да усещате.

Когато за да стигнете от входната врата до масата трябва да заобиколите поставен на пътя ви голям шкаф, вие се чувствате притиснат и затруднен или поне обикновено е така. Същото е и с енергията. Ако имате помещение с две врати една срещу друга, най-вероятно там става течение. Енергията профучава също толкова бързо през тях.

Как е добре да тече енергията?

Бавно и лъкатушесто, достигайки до всяко кътче без да застоява по ъглите и без да фучи през коридорите.

Как се постига благоприятен поток на енергията?

Това се постига чрез избягване на подреждането на няколко врати една срещу друга, прозорец срещу врата, високи шкафове свободно строящи в центъра на помещениение, тъмни и затлачени ъгли. Може и да се подпомага потока чрез чанове, кристали и огледла, ниски предмети като кресла и скринове и други малки трикове.

Ако не можете да преодолеете врата или не знаете нищо за кристалите и огледалата?

Погрижете се да осигурите свободни и леко лъкатушещи, но и удобни ходови линии, не затлачвайте помещенията и забравете за всичко, което ви се вижда нередно, но и неизбежно за момента

– като наредените в редица врати.

Не е необходимо да правите кардинални промени за да се радвате на късмет. Правете възможното. Малките промени водят до големи промени. Особено когато им вярвате.


:: Tази публикация е прехвърлена тук от новия сайт, където можете да научавате всичко най-ново ::

Advertisements